Generika s přidanou hodnotou

Léčivé přípravky s přidanou hodnotou jsou léky s již známou léčivou látkou, které uspokojují léčebné potřeby pacientů a poskytují relevantní zlepšení nejen jim, ale i zdravotnickým pracovníkům nebo zdravotním pojišťovnám. Zlepšení, která tato léčiva přinášejí, jsou lepší účinnost, bezpečnost a snášenlivost. Patří k nim ale i lepší způsob podání léku či snadnější užívání a nové terapeutické využití léku.

Jak dosáhnout zlepšení generik s přidanou hodnotou

Nový účel léku – nová indikace

U již známého léku, který byl původně vyvinut pro jinou indikaci, se hledá nové terapeutické využití. Velmi slavným a klasickým příkladem známého léku, který byl vyvinut pro jinou indikaci, je přípravek s obsahem léčivé látky sildenafil. Ten byl původně vyvinutý jako antihypertenzivum (léčba vysokého krevního tlaku), později byl využíván i na léčbu erektilní dysfunkce a plicní arteriální hypertenze.

Nová indikace byla také nalezena v průběhu pandemie covid-19 pro již dlouho využívané léky s obsahem léčivé látky dexamethason. Léky snížily úmrtnost hospitalizovaných pacientů o třetinu.

Mezi další příklady patří:

  • léčivá látka memantin – Parkinsonova až Alzheimerova choroba,
  • léčivá látka propranolol – kardiovaskulární až onkologické,
  • léčivá látka plerixafor – infekce HIV na onkologii,
  • léčivá látka bromokriptin – Parkinsonova choroba až diabetes II. typu.

Reformulace – nová léková forma

Reformulace je vývoj odlišné lékové formy pro stejný lék, tedy nalezení nových způsobů, jak kombinovat různé léčivé látky léku, za účelem výroby nového konečného léčivého přípravku. Typickým příkladem jsou léky proti bolesti, které díky své inovativní lékové formě rychleji účinkují. Díky gelovým kapslím tak pacienti zažívají úlevu až dvakrát rychleji než při aplikaci klasické tablety.

Další příklady:

  • od standardního uvolňování k rychlému uvolňování účinné látky (bromokriptin),
  • od intravenózní k subkutánní injekci (trastuzumab),
  • od injekčního roztoku k předplněné injekční stříkačce (methotrexát),
  • od sublingvální tablety k transdermální náplasti (buprenorfin).

Nová kombinace – nový léčebný režim, přidání nové technologie

Kombinace známých molekul s novou digitální technologií může podpořit lepší adherenci k terapii, třeba prostřednictvím zlepšené zpětné vazby a edukace pacientů s onemocněním dýchacích cest. Například chytré inhalátory detekují, zda byla dávka správně podána, a můžou sledovat dodržování léčby, aby lékaři mohli lépe rozhodovat o dávkování a identifikovat pacienty, kteří by potřebovali další školení o technice používání inhalátoru.

Jaké výhody přinášejí léky s přidanou hodnotou?

pacienti

V současné době pacienti chtějí přebírat stále větší odpovědnost za své vlastní zdraví. Přípravky s přidanou hodnotou jim mimo jiné umožňují jednodušší aplikaci, lepší přehled o výsledcích léčby a tím i větší součinnost s lékařem při nastavení nejvhodnější léčby a pravděpodobnost dodržování léčebného režimu (adherence) ze strany pacientů.

postavení přípravků s přidanou hodnotou

V současné době nemají léky s přidanou hodnotou žádné speciální postavení, nejsou nastaveny žádné mechanismy, které by byly schopné včas rozpoznat inovaci a podpořit její další vývoj a výzkum. Bohužel ani systém veřejného zdravotního pojištění nijak tuto inovaci nereflektuje a tyto přípravky nejsou nijak zvýhodněny oproti přípravkům, které inovaci spočívající ve výše uvedených příkladech nepřinášejí.

zdravotničtí pracovníci

Léky s přidanou hodnotou poskytují lékařům větší flexibilitu při volbě terapie, která povede k lepším výsledkům. Lékaři si mohou vybrat ze širší škály léčebných možností za použití známých léčivých látek, které umožní léčbu na míru každého pacienta.

Léky s přidanou hodnotou nabízejí dobře známý profil bezpečnosti založený na existujících léčivých látkách, což vytváří důvěru v používání alternativ, které jsou lépe přizpůsobeny životu a potřebám některých pacientů. Méně vedlejších účinků, lepší způsoby podávání, nové lékové formy nebo snadnější manipulace s léky patří mezi výhody, které léky s přidanou hodnotou nabízejí zdravotníkům, takže pacienti mohou být léčeni efektivněji.

plátci

Léky s přidanou hodnotou poskytují možnost přizpůsobit léčbu konkrétním skupinám pacientů, a omezit tak z/neužívání léků, které může vést k selhání léčby a zbytečnému navyšování výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění.