Naše poslání a cíle

Naším posláním je zajistit, aby měli pacienti každý den přístup ke své léčbě. V souladu s našimi hodnotami proto usilujeme o co nejlepší dostupnost léků, významně přispíváme k udržitelnosti zdravotního systému a zasazujeme se o rozšíření farmaceutické výroby v Česku.

Podporujeme rozvoj generických a biosimilárních léčivých přípravků, které jsou stejně bezpečnou a účinnou obdobou originálních léků, a které díky své nižší ceně výrazně snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientů. Ve své činnosti usilujeme o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, s plátci, lékaři a pacienty o relevantních systémových otázkách, jež se dotýkají dostupnosti generických a biosimilárních léků u nás.

Naše znalosti, které jsme dosud získali, naše cíle, ke kterým směřujeme, a naše hodnoty, které ctíme, se prolínají vším, co každý den děláme, a co nám dává smysl, tedy zlepšit přístup pacientů k léčbě. Při každé naší činnosti se řídíme jasnými a závaznými pravidly etického chování, které nám i našim členům ukládá Etický kodex ČAFF.

PACIENTI

Dostupnost léčiv pro pacienty podstatně roste, jakmile na trh přichází generické a biosimilární léky. Pacienti mají nižší nebo nulové doplatky a systém si může dovolit umožnit použití těchto léčiv pro širší spektrum pacientů, kteří z léčby mohou profitovat.

Více zdraví. Lepší život.


KVALITA

Generické, biosimilární a inovované léky s přidanou hodnotou jsou vždy vyvíjeny a vyráběny podle nejpřísnějších požadavků Evropské unie a jejich kvalita je pod neustálou kontrolou evropských úřadů.

Více zdraví. Lepší život.


UDRŽITELNOST

Výrobci generických, biosimilárních a inovovaných léčiv zaměstnávají v Evropě přes 190 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků, vyrábějí léky na více než 400 místech v Evropě a exportují do více než 100 zemí po celém světě. Naše společnosti investují do výzkumu a vývoje nových způsobů, jak mohou léky ještě více podpořit, usnadnit a urychlit léčbu.

Více zdraví. Lepší život.


PARTNERSTVÍ

Česká asociace farmaceutických firem pracuje v úzké spolupráci se státem, regulačními autoritami, skupinami pacientů, zdravotnickými pracovníky a dalšími zúčastněnými stranami s cílem zlepšit veřejné zdraví.

Více zdraví. Lepší život.


HODNOTY

Generické, biosimilární a inovované léky s přidanou hodnotou přinášejí lepší poměr kvality a ceny. Naše společnosti poskytují neocenitelnou službu pro zdraví pacientů a udržitelnost financování systému zdravotního pojištění.

Více zdraví. Lepší život.