Orgány ČAFF

Představenstvo ČAFF

Představenstvo je statutárním orgánem ČAFF a jeho úkolem je zejména strategické řízení asociace, schvalování strategických dokumentů a oficiálních pozic asociace, předkládání návrhů členské schůzi, např. návrhů o změně stanov, o stanovení rozpočtu ČAFF na příslušný rok či výše členských příspěvků a plateb za poskytované služby. Představenstvo také zodpovídá za hospodaření a má právo jmenovat a odvolávat výkonného ředitele ČAFF. Složeno je z devíti vedoucích představitelů členských firem asociace.

Předsedou představenstva byl zvolen Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz pro Českou republiku.

Místopředsedou je Jiří Havránek, viceprezident společnosti Glenmark Pharmaceuticals pro business development Europe.

Hanzlík Jiří – předseda představenstva ČAFF

Havránek Jiří – místopředseda představenstva ČAFF


Členové představenstva ČAFF

Bolcek Martin (Gedeon Richter Marketing ČR)

Jan Bláha (Viatris CZ)

Gala Jan (Krka ČR)

Mészáros Vojtěch (Egis Praha)

Šlégl Martin (Stada Pharma CZ)

Sananes Boris (Zentiva)

Schrewe Michael (Teva Pharmaceuticals CR)


Odborné komise ČAFF

Etická komise

Zabývá se otázkami etické regulace farmaceutického průmyslu a dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF ze strany členských společností. předseda: Ing. Martin Bolcek, MBA (Gedeon Richter Marketing ČR)

místopředsedkyně: Apolena Ondráčková (Teva Pharmaceuticals CR)

Market Access & Public Affairs komise (MAPA)

Sleduje cenovou a úhradovou regulaci léčivých přípravků a příslušnou legislativu. Vyhodnocuje podmínky pro vstup generických a biosimilárních léků na trh v České republice. Vyhodnocuje dopady českých i evropských legislativních norem na český trh. Iniciuje společný postup členských společností ČAFF v legislativních otázkách. předsedkyně: Ing. Alena Harantová (Glenmark Pharmaceuticals Distribution)

místopředseda: RNDr. Martin Klimek (Sandoz)

Komise biosimilars

Komise reprezentuje přední společnosti v oblasti vývoje a výroby biosimilars, které přinášejí konkurenci na trh biologických přípravků.

předseda: Pavel Krejcar (Sandoz)

místopředseda: PharmDr. Ondřej Drška (Fresenius Kabi)

Registrační komise

Monitoruje podmínky pro vstup nových generických přípravků na trh, vyhodnocuje regulační předpisy a spolupracuje se státní správou v legislativní oblasti. předsedkyně: MUDr. Kamila Řezáčová (Teva Pharmaceuticals CR)

místopředsedkyně: Mgr. Jana Trojanová (Sandoz)