Orgány ČAFF

PŘEDSTAVENSTVO ČAFF

Představenstvo je statutárním orgánem ČAFF a jeho úkolem je zejména strategické řízení asociace, schvalování strategických dokumentů a oficiálních pozic asociace, předkládání návrhů členské schůzi, např. návrhů o změně stanov, o stanovení rozpočtu ČAFF na příslušný rok či výše členských příspěvků a plateb za poskytované služby. Představenstvo zodpovídá za hospodaření, jmenuje a odvolává výkonného ředitele ČAFF. Složeno je z devíti vedoucích představitelů členských firem asociace.

ODBORNÉ KOMISE ČAFF

Etická komise

Zabývá se otázkami etické regulace farmaceutického průmyslu a dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF ze strany členských společností.

Market Access & Public Affairs komise (MAPA)

Sleduje cenovou a úhradovou regulaci léčivých přípravků a příslušnou legislativu. Vyhodnocuje podmínky pro vstup generických a biosimilárních léků na trh v České republice. Vyhodnocuje dopady českých i evropských legislativních norem na český trh. Iniciuje společný postup členských společností ČAFF v legislativních otázkách.

Komise biosimilars

Komise reprezentuje přední společnosti v oblasti vývoje a výroby biosimilars, které přinášejí konkurenci na trh biologických přípravků.

Registrační komise

Monitoruje podmínky pro vstup nových generických přípravků na trh, vyhodnocuje regulační předpisy a spolupracuje se státní správou v legislativní oblasti.