Stanovy

Česká asociace farmaceutických firem je zájmové sdružení právnických osob založené v listopadu 2000. ČAFF sjednocuje na základě společných zájmů společnosti, které se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti farmacie, výrobou léčivých látek a léčivých přípravků, obchodem, propagací a marketingem humánních léčivých přípravků, zejména generických a biosimilárních.

Cílem ČAFF je stát se významným reprezentantem farmaceutických společností působících v České republice a podporovat společenské postavení a rozvoj členských firem.