Etický kodex

Etický kodex je základním dokumentem ČAFF. Jeho posláním je nastavení transparentnosti a vysokého standardu etického chování členských firem. Naše zásady přesahují rámec pravidel nastavených českou i evropskou legislativou a navazují na celoevropský kodex organizace Medicines for Europe, jež reprezentuje asociace a společnosti v oboru z celé Evropy.

Etický kodex ČAFF tak nastavuje například jasná pravidla sponzorských aktivit, zásady férového chování farmaceutických firem při každodenní spolupráci s lékaři, lékárníky či pacientskými organizacemi a podporuje nezávislost lékařů na farmaceutickém průmyslu. Myslíme také na ochranu whistleblowerů, tedy lidí, kteří upozorní na protiprávní chování.

Dohled nad dodržováním pravidel mají členské firmy i samotná asociace. A vždy platí, že pokud se kodex ČAFF liší od požadavků stanovených kodexem Medicines for Europe, uplatní se vždy přísnější požadavky.

V ČAFF jsme přesvědčeni, že dodržování zásad řádné správy a etiky může mít významný pozitivní dopad na politiku a praxi zdravotní péče. A v konečném důsledku i na zdraví pacientů. Chceme budovat důvěru veřejnosti ve farmaceutický průmysl a k tomu je nutná plná transparentnost.

Všichni členové ČAFF musejí postupovat v souladu s etickým kodexem, jehož aktualizovaná verze je platná od 1. ledna 2022.